O společnosti

Společnost SOB Color s.r.o. se sídlem v Chomutově, Na Bělidle 275, byla založena dne 14.února roku 1997. Majitelé i vrcholové vedení postupně spojili jednotlivá odvětví činností i v jiných společnostech do propojení obchodních vazeb a majetkových vztahů, čímž docílili konkurenční výhodu a prospěšnost v různorodých oblastí obchodu a služeb.

Ve vedení společnosti je pan Stanislav Náhluk jako jednatel, pan Martin Kolářík jako ředitel a prokuristou společnosti je pan Ing.Petr Pulchart. Důležitým faktorem v řízení je společná podnikatelská cesta s ostatními kolegy, která sahá mnohdy až k roku 1990, což představuje ojedinělé pracovní prostředí a v mnohém společné vidění životních hodnot.

Společnost se od počátku svého působení zabývá mimo obchodních aktivit i řízením a kontrolou aplikací protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, ochrany a sanace betonu. Tyto činnosti se vždy realizují pod vedením vyškolených a certifikovaných pracovníků společnosti. Vedení společnosti trvale doplňuje komlexnost svých služeb v oblasti obchodu a speciálního poradenství v oboru antikoroze a sanace betonu.

Za dobu svého působení vytvořila trvalé dodavatelsko - odběratelské vztahy s podniky regionu a České republiky. Mezi stálé klienty společnosti se řadí firmy pracující pro energetické podniky a rozvodné závody, ČEZ, a.s. Praha; ČEPS, a.s. Praha; Severočeské doly a.s. Chomutov; společnosti se specifickými požadavky na ochranu konstrukcí jako například Povodí Ohře, státní podnik Chomutov, nebo Silnice Žatec, s.r.o. Od roku 2000 se stala společnost SOB Color s.r.o. generálním dodavatelem nátěrových hmot pro MTZ Severočeských dolů a.s. Chomutov.

Cílem vedení společnosti je především odborná způsobilost k poradenství, inspekční činnosti, kvalita prodávaných materiálů, rychlost a spolehlivost dodávek a pružné spoluzavádění progresivních technologií a materiálů do praxe. Od roku 2000 společnost pracuje v systému kvality podle normy ČSN EN ISO 9001.

SOB Color s.r.o. - vozový park
SOB Color s.r.o. - Fasádní studio
SOB Color s.r.o. - prodejna
SOB Color s.r.o. - prodejna, Na Bělidle 848, Chomutov

Kde nás najdete

Mapa

© 2009 SOB Color s.r.o.

Na Bělidle 848, 430 01 Chomutov
tel./fax: +420 474 651 517
email: info@sobcolor.cz