Odborné posouzení a návrhy

Ve spolupráci s renomovanými zkušebnami ( např. SVÚOM Praha, nebo VÚPS Praha) poskytuje oddělení poradenství a technické pomoci odborné posouzení  stávajících ocelových a betonových konstrukcí s následným návrhem jejich sanace.

Tyto návrhy jsou zpracovávány podle  přísných evropských norem kvality ČSN EN ISO 19444 do 48 hodin od potvrzení převzetí požadavku.  Pro stálé zákazníky jsou tyto návrhy zpracovány zcela zdarma.

SOB Color s.r.o. - vozový park
SOB Color s.r.o. - Fasádní studio
SOB Color s.r.o. - prodejna
SOB Color s.r.o. - prodejna, Na Bělidle 848, Chomutov

© 2009 SOB Color s.r.o.

Na Bělidle 848, 430 01 Chomutov
tel./fax: +420 474 651 517
email: info@sobcolor.cz