Organizační struktura

Struktura

Společnost SOB Color s.r.o. je svou organizační strukturou rozdělena do několika pracovních skupin. Tyto skupiny jsou sice organizačně odděleny, ale velice úzce spolu navzájem kooperují.

Skupina poradenství, inspekční činnosti a technické pomoci

Na základě úzké spolupráce s ostatními zajišťuje:

 • poradenství a zpracování technologických postupů v oblasti  antikoroze a sanace betonů. V rámci vypracování technologických postupů zpracovává řadu dokumentů, které slouží jako podklad pro práci koordinátorů aplikačních prací v rámci inženýrské činnosti.
 • inspekční činnost v oblasti antikoroze od jednoduchých kontrolních úkonů (měření tloušťky nátěru) až po komplexní elaborát, vyhodnocující celkový stav nátěrových systémů, včetně mřížkových a odtrhových zkoušek, včetně protokolu renomovaných státních zkušeben.
 • poradenství a zpracování technologických  postupů v oblasti protipožární ochrany konstrukcí (kovových, dřevěných i betonových),
 • poradenství a zpracování technologických postupů v oblasti ochrany dřevěných konstrukcí (vlhkost, houba, plíseň, zamodrání, požár atd.),
 • poradenství a zpracování technologických postupů v oblasti sanací omítek a jiných minerálních podkladů.  

Společnost SOB Color je dlouholetým  aktivním členem Asociace korozních inženýrů a její pracovníci neustále zvyšují svoji odbornost a způsobilost i formou postgraduálního vysokoškolského studia.  

Skupina koordinace aplikací a inženýrské činnosti

Na základě úzké spolupráce s ostatními zajišťuje koordinaci prací aplikačních firem v rámci jedné zakázky, nebo několika dílčích zakázek.

Skupina zajišťující obchodní činnost

Na základě úzké spolupráce s ostatními zajišťuje:

 • maloobchodní a velkoobchodní prodej zboží
 • vyhledávání a získávání nových potencionálních zákazníků
 • servis stávajícím zákazníkům,

Skupina materiálně-technického zásobování a distribuce:

Na  základě úzké spolupráce s ostatními  zajišťuje:

 • vyhledávání nových výrobců a prvodovozců  technologicky vyspělých výrobků a materiálů
 • zajištění plynulého zásobování prodejních středisek v Chomutově, prodejních a konsignačních skladů v Tušimicích a v Bílině vlastními vozidly.
 • distribuce prodaného zboží stálým zákazníkům po celé ČR
 • distribuce zboží smluvním prodejcům v regionu severozápadních Čech.

Kde nás najdete

Mapa

© 2009 SOB Color s.r.o.

Na Bělidle 848, 430 01 Chomutov
tel./fax: +420 474 651 517
email: info@sobcolor.cz